Skirti mokslinės ir technologinės įrangos (lazerių, rentgeno difraktometrų ir kt. įrangos) aušinimui. Vanduo-vanduo ir vanduo – oras tipo. Nuvedama galia – nuo šimtų vatų iki dešimčių kilovatų.

Chillers

5kW aušintuvas rentgeno difraktometrui

Optronika © 2019